Upp till dans

Lars i växthuset02014 besökte Sara äldreboendet Parkvägen i Österbybruk för att tillsammans med några av dess boende skapa en film. Dans och rörelse blir ingångar till berättelser och dialoger genom en film om både de små och stora sakerna i livet.


“Let’s Dance” is in many ways a great work of art. It blends humour and tenderness in a filmic language of high class and deservers in all ways our price of honor.”
/Jury motivation, Stockmotion honourable price 2015

Screenings
2017

until 29/8 SVT Play  https://www.svtplay.se/video/2569316/upp-till-dans/upp-till-dans-avsnitt-1?info=visa
29/5 19.25 SVT 1, Swedish Television 

2016
28/1 20.55 SVT 2, Swedish Television
7-10/4 Loikka Dance Film festival, Helsinki, Finland
27/7 18.55 SVT 2, Swedish Television

2015
5/3 STOCKMOTION filmfestival, Stockholm. Winner of five awards in the Dokhopp category: Best script, Best sound, Best photo, Best editing and The honour award. 

11/4 Centre for Documentary film, Moscow 
26/ 4 Minimalen Short Film Festival, as part of Multiplié Dance Film program, Norway
29/4 Screendance Festival, Stockholm 
12/5 21.55 SVT 1, Swedish Television
6/6 CineDance15, London 
2-3/10 Stockmotion Film Festival, Stockholm
19-22/11 Light Moves festival of screendance, Ireland 

 

Length9 min Director and producer: Sara Lindström Assistant Producer: Hedda Modigh Editing: Sara Lindström Photo: Sara Lindström och Joakim Olsson Soundmix: Manne Kjellander Starring: Ove Stark, Lars Frisell Peter Anderssen, Gun Wickholm, Marianne Rooth, Birger Zettergren. Co-production: Sveriges Television AB, Stockholm Funders: Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Film Stockholm/Filmbasen, Kultur i Länet och Östhammars Kommun.

Filmen är ett resultat av ett mer omfattande konstprojekt där Sara tillsammans med etnologenMaria Ek, strävat efter att undersöka vad det innebär att genomföra ett konstprojekt inom äldreomsorgen och vilka effekter det har både på de medverkande, på boendet, samt hur vilka krav det ställer på konstaktiviteten. Maria Ek har följt Saras arbete och sammanställt rapporten, Upp till dans! En etnologisk iakttagelse.
Rapporten är baserad på observationer och intervjuer med de boende, anhöriga och vårdpersonal på Parkvägen. Läs mer om Upp till dans! på Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/Kultur-och-halsa/Kultur-i-varden/Upp-till-dansUpp-till-dans/

 

Prisutnämnelser vid 2015-års STOCKmotion filmfestival

Bästa manus: UPP TILL DANS – Sara Lindström
Motivering: En alltför detaljerad plan eller manus kan riskera förutsättningen för en dokumentär. Upp till dans utgör ett lysande undantag där det genomtänkta manuset är förutsättningen för gestaltningens mycket lyckade resultat.  

Bästa klipp: UPP TILL DANS – Sara Lindström
Motivering: Med stark rytmkänsla, exakthet och djärvhet står klippningen avUpp till dansi en klass för sig. Professionellt ut i fingerspetsarna.  

Hedersomnämnande: UPP TILL DANS – Sara Lindström
Motivering: Upp till dansär många sätt en konstnärlig bedrift. Den förenar humor och ömsinthet med ett filmiskt uttryck av bästa klass och förtjänar i högsta grad ett hedersomnämnande. Detta hedersomnämnande är också ett erkännande av tävlandets begränsningar inom det konstnärliga området. 

Bästa foto: UPP TILL DANS – Sara Lindström
Motivering: Via bilderna får vi en direktkontakt med filmkaraktärernas personlighet, med detaljer och vinklar som inte blir ett manér utan fördjupar innehållet. Ett exempel när fotot blir till filmiskt berättande och leder oss djupare än orden förmår.  

Bästa ljud: UPP TILL DANS -  Manne Kjellander
Motivering: den härfilmenstårdetgenomtänktaochkreativaljudeti centrum. Samspeletmellanljud, musikochklippärnärmastgenialt. Tillsammans med de välbekantatorraljudenfrån en institution och en släng humor ärljudbildenkomplettochgerbetraktaren en alltigenomhärligupplevelse.