SINNEN I RÖRELSE

SIRv.8

SINNEN I RÖRELSE är en rörelseverkstad som stimulerar rörelse och skapande utifrån olika sinnen: hörsel, känsel, doft, smak, syn och balans.
Rörelseverkstan utgår från kroppen, rummet, gruppen, musik och användandet av olika material så som tyg, bollar och bilder som ingång till både fysiska och sinnliga rörelser.

SINNEN I RÖRELSE syftar till att stimulera och utmana våra sinnen i samverkan på olika sätt t.ex. att se genom att höra, känna genom att lyssna och smaka genom att dofta.

SINNEN I RÖRELSE är utformad som en serie av 6 träffar med olika teman och övningar som återkommer i olika variationer för att skapa både igenkänning och utmaning. SINNEN I RÖRELSE är en metod som gör det möjligt för olika individer att delta oavsett funktionsvariation och ålder. SINNEN I RÖRELSE har utvecklats utifrån Sara Lindströms arbete tillsammans med barn, äldre och genom arbetet med individer av varierade kognitiva och fysiska funktionsvariationer.

Kontakta gärna Sara för mer information om SINNEN I RÖRELSE och/eller för att ta del av rapporten ”Sinnen i rörelse” skriven av etnolog och f.d. vård och omsorgs kvalitetsutvecklare Maria EK, utifrån projektets tillämpande vid Östhammars kommun hösten 2018.